هفدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع


ارسال مقالات

با استفاده از فرم زیر می توانید مقالات خود را ارسال کنید. در صورت نیاز می توانید از فایل های راهنمای زیر استفاده نمایید. وارد کردن اطلاعات نویسنده اول کافی می باشد.

توجه شود که آخرین مهلت ارسال مقالات تا 10 آذر می باشد.

روش و چگونگی تهیه مقالات برای همایش

* فیلد های ستاره دار ضروری هستند

فایل مقاله می تواند در فرمت های pdf، doc، docx و zip باشد