حامیان

پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

حامیان

الف) حامی مالی انحصاری همایش

شرکت نفت ستاره خلیج فارس

ب) حامیان علمی و اجرایی همایش

civilica


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/ussaie/domains/ussaie.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/ussaie/domains/ussaie.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558