پانزدهمين همايش ملي دانشجويي مهندسي صنايع

سازمان همایش و افراد

پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

سازمان همايش و افراد

سازمان همایش و افراد

اسامي اعضاي كميته علمي (به ترتيب حروف الفبا):

دكتر محمد‌حسین ابویی – دانشگاه يزد
دكتر محمد‌صالح اولیاء – دانشگاه يزد
دکتر کیا پارسا – عضو هیات مدیره انجمن مهندسي صنايع ايران
دکتر سعید امامی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر علی آقابزرگی – دانشگاه تهران
دکتر محمد مهدی پایدار – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر آرمین جبارزاده – دانشگاه علم و صنعت ایران
مهندس سمراد جعفريان – دانشجوي دكتراي دانشگاه يزد و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب
دکتر مصطفی جهانگشای رضایی – دانشگاه صنعتی ارومیه
دكتر حسن حسینی‌نسب – دانشگاه يزد
دکتر جعفر حیدری – دانشگاه تهران
دكتر حسن خادمی زارع – دانشگاه يزد
دكتر یحیی زارع مهرجردی – دانشگاه يزد
دکتر ناعمه زرین پور – دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر امیرعباس شجاعی – عضو هیات مدیره انجمن مهندسي صنايع ايران
مهندس سیدعلیرضا شجاعی – دبیر و نایب رئیس هیات مدیره انجمن مهندسي صنايع ايران
دكتر مجید شخصی نیائی – دانشگاه يزد
دكتر داوود شیشه‌بری – دانشگاه يزد
دكتر احمد صادقیه – دانشگاه يزد
دکتر عطالله طالعی زاده – دانشگاه تهران
دکتر فرشید عبدی – عضو هیات مدیره انجمن مهندسي صنايع ايران
دكتر مهدي علينقيان – دانشگاه صنعتي اصفهان
دکتر مهدی فتح ا… – رئیس هیات مدیره انجمن مهندسي صنايع ايران
دكتر محمدباقر فخر‌زاد – دانشگاه يزد
دكتر محمد‌صابر فلاح‌نژاد – دانشگاه يزد
دکتر عباس کرامتی – عضو هیات مدیره انجمن مهندسي صنايع ايران
دكتر طاها کشاورز – دانشگاه يزد
دكتر محمد‌مهدی لطفی – دانشگاه يزد
دکتر الیپس مسیحی – عضو هیات مدیره انجمن مهندسي صنايع ايران
دكتر محمد‌علی وحدت‌زاد – دانشگاه يزد
دكتر محبوبه هنرور – دانشگاه يزد
مهندس ابوالقاسم يوسفي بابادي – دانشجوي دكتراي دانشگاه تهران

جهت دسترسي به ساير بخش‌هاي سايت همايش، از منوي بالاي صفحه استفاده فرماييد.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/ussaie/domains/ussaie.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/ussaie/domains/ussaie.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558