آیین نامه مسابقه ملی نشریات دانشجویی مهندسی صنایع

بسمه تعالی

آیین نامه سومین دوره مسابقه ملی نشریات انجمن های علمی دانشجویی مهندسی صنایع کشور

شرکت کنندگان محترم نکاتی که برای شرکت در سومین دوره مسابقه ملی نشریات دانشجویی مهندسی صنایع باید مد نظر داشته باشید به شرح زیر می باشد:

1-هر انجمن علمی مهندسی صنایع می تواند از هر نشریه خود، حداکثر 4 شماره آخر در بازه زمانی آذر ماه 1397 الی آذر ماه 1399 را ارسال نماید.

2-نشریات ارسال شده باید شامل جدیدترین شماره نشریات منتشر شده توسط انجمن مربوطه باشد. به عنوان مثال اگر برای شرکت در مسابقه، شما یک شماره از نشریه را ارسال نمایید، این شماره باید آخرین شماره منتشر شده از نشریه شما باشد.

<<از بین 3 شماره ارسالی امتیاز بهترین نشریه شما، در مسابقه تاثیر داده خواهد شد.>>

3-فایل های نشریات ارسالی فقط باید در قالب فایل pdf به آدرس……….ارسال شود.

توجه:نشریاتی که در قالب فایل pdf ارسال نشده باشند از فرایند مسابقه حذف خواهند شد.

 4-مهلت ارسال فایل های نشریات حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 25 دی ماه 1399 می باشد.

5-عدم رعایت هر یک از موارد بالا، موجب حذف نشریه از فرایند مسابقه می شود.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/ussaie/domains/ussaie.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/ussaie/domains/ussaie.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558