همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع در صنعت نفت و گاز

همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع در صنعت نفت و گاز


بسمه تعالی

گزارش همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع در صنعت نفت و گاز با محوریت اقتصاد مقاومتی

این همایش به همت اتحادیه انجمن هاي علمی دانشجویی مهندسی صنایع کشور و انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی جم دانشگاه خلیج فارس بوشهر در تاریخ 4 و 5 آبان ماه 1396 و به میزبانی دانشکده فنی و مهندسی جم در سالن هاي فرهنگسرا توحید و شهید بهشتی شهرك نفت جم برگزار گردید.

روز اول :

افتتاحیه مراسم با خوشامدگویی و سخنرانی آقاي دکتر مصلح , ریاست دانشگاه خلیج فارس حول محور دانشگاه نسل سوم و رویکرد کارآفرینانه آن آغاز گردید.

افتتاحیه

در ادامه حاج آقا گنجی امام جمعه محترم شهرستان جم به باز تعریف اقتصادمقاومتی که به معناي تشخیص حوزه هاي فشار دشمنان و متعاقبا تلاش , کنترل و بی اثر کردن آن است و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت و همچنین بر کاهش وابستگی به خارج و اتکا به داخل تاکید نمودند.

در سخنرانی سوم نیز جناب آقاي نوروزي فرماندار شهرستان جم توسعه ي صنعتی را لازمه ي تحقق توسعه ي پایدار و متوازن دانستند.

سپس جناب آقاي دکتر ایرجی مدیرکل پشتیبانی اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم به تعمیم فرهنگ علمی در آحاد مسئولین و اقشار جامعه به گونه اي که به عنوان یک هنجار اجتماعی مطرح گردد. اشاره کرده و اضافه نمودند که در واقعیت بخشی به این مهم نقش انجمن هاي علمی به جهت ارتباط مستقیم و مستمر با دانشگاه و توسعه علمی دانشجویان برجسته تر هست .

دکتر ایرجی
در سخنرانی چهارم جناب آقاي مهندس ولی زاده دبیر اتحادیه انجمن هاي علمی دانشجویی مهندسی صنایع کشور باسخنانی ضمن بیان اهداف اتحادیه و اهمیت تلاش و اراده جمعی در ارتقا جایگاه مهندسی صنایع به برگزاري سالیانه همایش هاي ملی به صورت ادواري و به میزبانی دانشگاه هاي مختلف اشاراتی نمودند.

علی ولیزاده

و در خاتمه نیز جناب آقاي هاشمی دبیر اجرایی رویداد و دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشکده ضمن ذکر چگونگی برگزاري رویداد و توجیهات حامیان مالی و قدردانی از ایشان به چرایی شکل گیري انجمن هاي علمی که از جمله به منظور حمایت تقویت ترویج فرهنگ و اخلاق علمی دانشجویان در راستاي نهضت تولید علمی و تحقق توسعه ي علمی کشور شکل میگیرند پرداختند. در قسمت بعدي همایش , برنامه میزگرد تخصصی برگزار گردید.

اعضاي پنل گفت و گو

1. دکتر محمد علی شفیعا(عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت – عضو کمیته تخصصی مهندسی صنایع شوراي برنامه ریزي آموزش عالی)
2. مهندس سید علیرضا شجاعی(مشاور مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی-نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران – معاون سابق وزیر صنعت)
3. دکتر آرنوش شاکري(عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران-فعال در پروژه هاي نفت و گاز)
4. دکتر محمود شهرخی(عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان)
در ابتداي برنامه، آقاي دکتر شفیعا با ارائه ي تمثیلاتی بر اهمیت رصد مستمر مدل فعالیت ها در عرصه ي کسب و کار از طریق شاخص هاي مربوطه تاکید نمودند.
پس از ایشان آقاي دکتر شاکري بیان داشتند که براي آن که بتوانیم پروژه اي را خوب به سرانجام برسانیم باید سه تا توانایی داشته باشیم.
1. توانمندي فنی 2. مهارت رفتاري 3. مدیریت منابع انسانی
همچنین آقاي دکتر شهرخی نیز به اهم محورهاي فعالیت هاي مهندسی صنایع در صنایع فرآیندي پرداختند.
و در پایان میزگرد آقاي مهندس شجاعی در بخشی از سخنان خویش به موضوع از تعریف درست تا حل خلاقانه مسئله پرداختند.
در بخش بعدي همایش نیز دو کارگاه دو به دو موازي برگزار گردید:
کارگاه 1) آقاي مهندس شجاعی – که محور مباحث ایشان به صورت ذیل میباشد:


1.تعریف درست مسئله به جهت شناخت درست آن و همچنین استفاده بهینه از منابع جهت حل آن اهمیت زیادي
دارد.
2.اقتصادمقاومتی با تباهندگی سازگار نیست.

3. به جاي فکر کردن به درآمدهاي رویایی باید رویاها را به درآمدزایی برسانیم.
4. فرآیندها و سازمان هاي تباهنده را شناسایی و اصلاح یا حذف کنیم.
5. تک تک بندهاي اقتصادمقاومتی واژه هایی دارند که مهندسان صنایع در درس هاي خود میخوانند.
6. ستون فقرات اقتصادمقاومتی , مهندسین صنایع هستند .
کارگاه 2) دکتر آرنوش شاکري

همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع در صنعت نفت و گاز
1. بعد از 110 سال از حفر اولین چاه نفت هنوز براي استخراج به کشورهاي دیگر نیازمندیم.مشکل در مسائل مدیریتی است.
2. براي اینکه در مدیریت پروژه موفق باشیم به سه توانمندي نیاز داریم
1. توانمندي فنی 2. مهارت هاي رفتاري 3.مهارت هاي محیطی
3. در تمامی قرار دادهاي نفتی بحث انتقال تکنولوژي مطرح بوده است.چرا علی رغم این هنوز مشکل داریم
به دلیل اینکه در جذب تکنولوژي مشکل داشته ایم.
دقیقا در سیستم هاي مدیریت پروژه به این موضوع توجیه میشود.
4. اگر واقعا میخواهید براي صنعت نفت و گاز کشور موثر باشید , مدیریت پروژه کلید این موضوع است .
5. دانشجویان اگر در فضاي واقعی و در دانشگاه این موضوع را تجربه نکنند و نیاموزند , صنعت به آن ها اجازه
تجربه نخواهد داد .
6. اگر فقط 140 واحد درسی بگذرانید نمیتوانید در واقعیت مفید باشید.بلکه باید حتما در عمل یاد بگیرید.
کارگاه 3) دکتر محمد علی شفیعا

همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع در صنعت نفت و گاز
1.باید به دنبال فرصت ها باشیم و آن ها را شکار کنیم.

2.فراز و نشیب اولیه ما در مهندسی صنایع حدود سال 1360 بود که کامپیوترها و اینترنت ها زندگی را تحت تاثیر
قرار داد.دیگر کار دستی با ماشین ها هنر نبود. کامپیوترها به راحتی انجام میدادند .
3. حدود 7-8 سال بعد شبکه هاي اجتماعی بودند که زندگی ما را تحت تاثیر قرار داد
4. مغز را اگر 3 بخش کنیم، قسمت جلویی آن قسمتی است که که درس ها را حفظ میکنیم(حافظه موقت)
قلب ما فصل مشترك حافظه موقت و حافظ دائمی ماست .
5. باید جاي خود را پیدا کنیم و بعد دورتر از آن را ببینیم , فکر کنید , سوال کنید و نقد کنید.
6. ما باید چیزي را که یاد میگیریم به میدان عمل ببریم.
7. اگر میخواهی شایسته باشی باید هوش و خلاقیت و جسارت را با هم داشته باشی.
8. منتظر کپی کردن از شایستگی دیگران نباشیم,خودتان شایستگی خودتان را رشد دهید.
9. زاویه ي دید خود را تغییر دهید.نمیشه همیشه میشه .
10. علاوه بر زاویه ي نگاه , گاهی عمق نگاه را هم باید تغییر دهید .
کارگاه 4) دکتر محمود شهرخی

همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع در صنعت نفت و گاز
1. میتوانیم خیلی از قسمت ها را بدون هزینه اضافی بهره ور تر کنیم .
2. یکی از این قسمت هاي مهم بخش نگهداري و تعمیرات است .
دیگر قسمت هاي هزینه یابی و کشف نقاط گلوگاهی.برنامه ریزي تولید . برنامه ریزي کنترل موجودي . سیستم هاي اطلاعاتی مدیریت. مدیریت پروژه.مدیریت زنجیره تامین.مدیریت دانش.مدیریت ریسک و مدیریت بحران است.
3. مهندسی صنایع توانایی بهبود بهره وري هم با هزینه و هم بدون هزینه را دارد.بنابراین نقش بسیار مهمی در بهبود صنایع دارد.

روز دوم:

برنامه ي روز دوم , اختصاص یافت به بازدید از مناطق صنعتی جنوب استان بوشهر که شامل بازدید از فازهاي 2 و 3 آن Central Control Room و همچنین بازدید از پالایشگاه گازي فجر جم و رصد اتاق کنترل مرکزي گردید.
علاوه بر آن از دفتر منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس نیز بازدید به عمل آوردند.

  • بازدید ها

همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع در صنعت نفت و گاز

فاز یک و دو پالایشگاه پارس جنوبی

 

همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع در صنعت نفت و گاز

پالایشگاه گازی فجر جم

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/ussaie/domains/ussaie.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/ussaie/domains/ussaie.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558