اعضای کمیته علمی

Extension-20Aban

نام استاد                    نام دانشگاه

دکتر رکسانا فکری                         دانشگاه پیام نور

اشکان حافظ الکتب                        دانشگاه آزاد تهران جنوب

مجید سبزه پرور                             دانشگاه آزاد کرج

فرید خوش الحان                            دانشگاه خواجه نصیر

امیر عباس نجفی                             دانشگاه خواجه نصیر

مهدی فتح الله                                 دانشگاه آزاد کرج

عباس احمدی                                  دانشگاه امیرکبیر

مجید رفیعی                                     دانشگاه شریف

فاطمه سقفی                                    دانشگاه تهران

رامین صادقیان                                  دانشگاه پیام نور

دنیا رحمانی                                      دانشگاه خواجه نصیر

جمال ارکات                                      دانشگاه کردستان

سید محمد سید حسینی                       دانشگاه علم و صنعت

جواد بهنامیان                                    دانشگاه بوعلی سینا همدان

محمد علی صنیعی منفرد                       دانشگاه الزهرا

رضا سمیع زاده                                    دانشگاه الزهرا

جعفر باقری نژد                                 دانشگاه الزهرا

مریم اسمعیلی                                   دانشگاه الزهرا

پرویز فتاحی                                     دانشگاه الزهرا

حمیده دانش کاظمی                          دانشگاه الزهرا

غلامرضا نصیری                                 دانشگاه الزهرا

بابک رضایی                                      دانشگاه فردوسی

مهدی حاجی رضایی                           دانشگاه آزاد تهران جنوب

جلیل حیدری                                   دانشگاه تهران (مدیریت)

الناز میاندوآبچی                    هیأت علمی موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/ussaie/domains/ussaie.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/ussaie/domains/ussaie.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558