اعلام نتایج

اعلام نتایج داوری مقالات ارسال شده به شانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع (به تفکیک ارائه شفاهی و پوستری) – دانشگاه الزهرا


نتایج


نتایج


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/ussaie/domains/ussaie.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of callback_bufer (1) in /home/ussaie/domains/ussaie.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558