هجدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

بسم الله الرحمن الرحیم با یاری پروردگار متعال به منظور رشد و تعالی کشورمان و توسعه دانش مهندسي صنايع، هم‌افزايی دانشجويان و ارائه جديدترين مطالب و دستاوردهاي اين حوزه، هجدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی...