معرفی انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه اقبال لاهوری

معرفی انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه اقبال لاهوری

معرفی دانشگاه:دانشگاه اقبال لاهوری مشهد،تاسیس شده در سال ۱۳۸۵ میباشد.

سوابق انجمن:انجمن صنایع دانشگاه اقبال لاهوری مشهد همچون رشته صنایع در این مجموعه تازه تاسیس است.

به همین دلیل دارای افتخار خاصی نمی باشد اما با توجه به مدیر گروه و دبیر انجمن فعال،انتظار میرود آینده درخشانی را برای خود رقم بزند.

لوگوی انجمن صنایع دانشگاه اقبال لاهوری

راه های ارتباطی با انجمن صنایع دانشگاه اقبال لاهوری

تلگرام:

Eqbal_industrial_eng@

شماره تماس:

09390301830علیرضا رمضانی