انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه بجنورد

معرفی انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه بجنورد

معرفی دانشگاه

افتخارات عظیم و با شکوه تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین بیانگر وجود مراکز دانش ،معارف،مطالعه و تحقیق در انواع علوم بوده است. مراکز برجسته علمی همچون مدرسه نصیبین و دانشگاه جندی شاپور در ایالت خوزستان که در سال پانصد و سی میلای به فرمان خسرو انو شیروان تاسیس یافت و تا زمان عباسیان دوام داشت،دلیلی است بر این مدعا.

اندیشه ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ایران و به تعبیر دیگر دانشگاه نخستن بار با تاسیس دارالفنون در سال 1230 شمسی با رشته های مهندسی،دارو سازی، طب و جراحی به همت امیر کبیرعملی گردید . دارالفنون گرچه توسعه نیافت اما تجربه مغتنمی پیش روی کسانی که در ارزوی آشنایی ایرانیان با دانش های جدید و پیشرفت اروپائیان در صنعت ،اقتصادو …بوده اند،قرار دارد.

دانشگاه بجنورد در مهرماه 1384 در مرکز استان خراسان شمالی،بجنورد،راه اندازی گردیدتا ماموریت اصلی خود یعنی پذیرش،تربیت و آموزش نسل جوان در مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف برابر برنامه های مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را به انجام برساند. موافقت اصولی راه اندازی دانشگاه بجنورد با چهاردانشکده فنی و مهندسی،علوم انسانی،هنر و کشاورزی در مورخه4/11/1383 از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری صادرگردید و با کمک سازمان های مختلف استان در مهرماه 84 با پذیرش 220 دانشجو در 3 رشته شروع به فعالیت کرد.

در سال تحصیلی95-96 در دانشگاه بجنورد و در 24 رشته تحصیلی و 6 رشته تحصیلی کارشناسی ارشد حدود 3700 دانشجو و 90عضو تمام وقت فعالیت دارند.

در همین راستا انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه بجنورد با فراهم اوردن زمینه مناسب برای فعالیت های جمعی علمی،در راه تعمیق ،توسعه،ترویج و ارتقاء سطح فعالیت های علمی در بین دانشجویان پیشتاز در عرصه   علم و فناوری گام های موثری برداشته است.این مدیریت در راستای تحقق نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری در زمینه های اموزشی ،پژوهشی،فعالیت های ترویجی ،ارتباط با صنعت در قالب انجمن علمی فعالیت می نماید

درباره انجمن علمی
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه بجنورد از همان ابتدا نقش آفرینی و تاثیر گذاری خود در سطح استان چه بسا کشور را جز اهداف اصلی خود در نظر گرفت.از این رو تلاش داشت همواره برنامه هایی را به اجرا در اورد که در سطح دانشجویان استان قابل تقدیر باشد. از دیگر اهداف این  مجموعه تلاش برای پیدا کردن راه های بهبود اقتصادی کشور و به تبع آن درگیر کردن دانشجو ها در این زمینه بود.لذا انجمن در طول سال تحصیلی با وجود تمام مشکلات از جمله حمایتی و مالی توانست مسابقات و برنامه هایی را با این هدف دنبال کند.طی سالیان اخیر انجمن علمی جایگاه خوبی را در بین انجمن های علمی دانشگاه دارد که ازین رو میتوان کسب مقام سوم در سال 91،کسب مقام دوم در سال 92،کسب مقام اول در سال دو سال پیاپی 93 و 94 و کسب مقام دوم در سال 95 اشاره کرد.

کانال تلگرامی: @indengub

گروه تلگرامی : t.me/joinchat/BKm4PUMio6CMewTGYvDPrQ

 

تاریخ تاسیس
1387

 

 

استاد مشاور
نام و نام خانوادگیسوابق و مرتبه علمیپست الکترونیک
دکتر حسین کریمیاستاد یار-عضو هیئت علمی دانشگاه

مدیر گروه آموزشی صنایع

Hhh.karimi@yahoo.com
مشاوران
نام و نام خانوادگیسوابق و مرتبه علمیپست الکترونیک
مهندس محمود وحدانیکارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه شاهدm.vahdani85@yahoo.com
دکترهاشم وحدانیاستاد یار عضو هییت علمی دانشگاهHashemvahdani@yahoo.com
دکتر محسن ضیاییدانشیار عضو هییت علمی دانشگاهZiaee2@gmail.com